MENU

komputer 2.0

17
0

Plakat do zajęć komputerowych, których połowę poprowadziłem osobiście.