Archives for Film

nagranie, montaż, stylizacja, efekty świetlne, korekty, uzgodnienie jasność-kolor scen, propozycja i dodanie muzyki i napisów

nagranie i montaż, niewielkie wytyczne,
bez nagrania osób (przy osobach korekta szumu, ulepszenie głosu, dodanie logo, dodanie lub ulepszenie tła, ulepszenie twarzy),

podpisy, napisy, efekty specjalne, korekta koloru i miejscowe doświetlenie, wybór i montaż muzyki i dźwięku, projekt plansz, wykorzystano plakat wystawy wykonany wspólnie z Anna Kossakowska.

samodzielne nagranie, korekcje, praca z dźwiękiem, mini animacje
montaż zgodnie z wytycznymi klienta (co powiedziano i który ma być wstawiony B-roll, wpływ na tempo)
logo z marchewką otrzymane w wersji statycznej w ppt
wybór kilku podkładów muzycznych

nagranie i montaż
oświetlenie i sprzęt audio po stronie teatru
obsługa drugiej kamery: Anna Kossakowska