wstępny szkic, układ logotypów, drobne uwagi – Anna Kossakowska
interpretacja, propozycje czcionek i wykonanie własne

nagranie, montaż, stylizacja, efekty świetlne, korekty, uzgodnienie jasność-kolor scen, propozycja i dodanie muzyki i napisów

sesja fotograficzna w ramach warsztatów
własna animacja modela-aktora

https://www.instagram.com/ireneusz.mosio/

sesja fotograficzna w ramach warsztatów
własna animacja modela-aktora

https://www.instagram.com/ireneusz.mosio/

sesja fotograficzna w ramach warsztatów
własna animacja modela-aktora

https://www.instagram.com/ireneusz.mosio/