nagranie i montaż, niewielkie wytyczne,
bez nagrania osób (przy osobach korekta szumu, ulepszenie głosu, dodanie logo, dodanie lub ulepszenie tła, ulepszenie twarzy),

podpisy, napisy, efekty specjalne, korekta koloru i miejscowe doświetlenie, wybór i montaż muzyki i dźwięku, projekt plansz, wykorzystano plakat wystawy wykonany wspólnie z Anna Kossakowska.