własny pomysł na tło, wybór czcionki i realizacja
później zlecenie do druku