nagranie i montaż
oświetlenie i sprzęt audio po stronie teatru
obsługa drugiej kamery: Anna Kossakowska