blank

minimalne wytyczne, zgodność z księgą znaku, w tym motyw rakiety
skróciłem i przeredagowałem teksty w miarę możliwości
zdjęcie bezpłatne

blank