własny pomysł i projekt, otrzymałem teksty
minimum poprawek
fotomontaż osób z różnych zdjęć
własne ikonki warsztatów
nawiązanie kolorami do marki C4G i uczelni