wstępny szkic, układ logotypów, drobne uwagi – Anna Kossakowska
interpretacja, propozycje czcionek i wykonanie własne