oświetlenie, zdjęcia własne
sesja wg pomysłu Anny Kossakowskiej