nagranie, montaż, stylizacja, efekty świetlne, korekty, uzgodnienie jasność-kolor scen, propozycja i dodanie muzyki i napisów