własny pomysł, wykorzystanie motywów Fundacji
fotosesja własna z pomocą Anny Kossakowskiej