nagranie i zdjęcia wydarzenia, montaż, wybór muzyki, generalnie całość